Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist


Vítejte na našich webových stránkách

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

(Jan 1, 1- 5; 11-14)


Vážené sestry a vážení bratři

rádi bychom Vás upozornili, že ve čtvrtek 27. října ve 12.50 hodin bude program České televize ČT2 vysílat pořad o br. Špakovi, VI. patriarchovi CČSH.

S pozdravem
Jana Krajčiříková

Zveme vás na koncert 28.10.2016
>>pozvánka<<
>>plakát<<


Kostel CČSH NO Louny
GPS: N 50°21.35582', E13°47.91242'

TV Noe
Radio Proglas